Előadó
Regisztrálok
BELÉPÉS
E-mail cím
Jelszó

Elfelejtett jelszó

Szerkesztés

Halestorm

Alakulás éve: 1997   Weboldal       Facebook
Zenei stílus: Hard & Heavy
Az 1997-ben, a pennsylvaniai Red Lion-ban alakult Halestorm családi vállalkozásként in­dult: a Hale test­vé­rek (Lzzyn kí­vül a do­bos Arejay is ala­pí­tó tag) mel­lett 2004-ig édes­ap­juk, Roger Hale volt a basszus­gi­tá­ros. 1999-ben kiadták a Don't mess with the Time Man, 2001-ben a Breaking the Silence EP-jüket. 2003 illetve 2004-ben csatlakozott hozzájuk Joe Hottinger és Josh Smith gitáros.
 
2009-ben jelent meg első nagylemezük, amely a Halestorm nevet viselte. A banda két EP-t is szen­telt fel­dol­go­zá­sok­nak, és olyan ze­ne­ka­rok előtt tisz­tel­gett, mint a Beatles, a Fleetwood Mac, a Guns N' Roses, a Judas Priest, az AC/DC vagy a Marilyn Manson. A 2012-es The Strange Case of... albumon hallhatjuk gitározni Slasht, és énekelni Brent Smith-t (Shinedown), David Draiman-t (Disturbed), James Michael-t (Sixx:A.M.), Maria Brink-et (In This Moment), Tyler Connolly-t (Theory of a Deadman) és Myles Kennedy-t (Alter Bridge). A Love Bites (So Do I) cí­mű da­lért Grammy-díjat ka­pott a Halestorm, és Lzzy Hale ez­zel az el­ső nő­ként kap­ta meg az el­is­me­rést a hard rock/me­tál ka­te­gó­ri­á­ban.
 
"Nagyon sok fi­a­tal lány jár a kon­cert­je­ink­re, nem ke­ve­sen mi­at­tam kezdenek el ze­nél­ni és éne­kel­ni. Néha ér­zem a fe­le­lős­sé­get, de min­dig igyek­szem ma­ga­mat ad­ni. Nekem an­nak ide­jén Pat Benatar volt a példaké­pem, raj­ta ke­resz­tül fer­tő­zött meg a rock and roll. Szüleim nagy rock­ra­jon­gók vol­tak, egész nap szólt ott­hon a ze­ne, egé­szen ke­mény dol­gok is. A szin­tén lá­nyok ál­tal irá­nyí­tott Heart együt­tes volt még komoly ha­tás­sal rám" - je­gyez­te meg Lzzy.
 
2015 áprilisában megjelent harmadik albumuk, az Into the wild life. Ebben az évben a Sziget mellett szá­mos je­len­tős fesz­ti­vá­lon fel­lé­pett a csapat.

Képgaléria

Koncertek

Nincs a közeljövőben koncertje ennek az előadónak.

Albumok

Dalszövegek

  • 1
  • 2
  • Oldalak száma: 2